Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

July 17 2019

Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viainsanedreamer insanedreamer
7510 d190
7511 cd8e 500
8601 acfc 500
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viainsanedreamer insanedreamer
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
3796 09b5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viainsanedreamer insanedreamer
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
6337 ce94
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
3703 1cf7 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
1877 bab3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
więc teraz żyłem we własnym piekle, które sam sobie zbudowałem dla własnej wygody
— Houellebecq Michel
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować
— Matthew Quick

July 12 2019

4118 791b 500
Reposted fromkarsina karsina viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...